Finland joins NATO

Finland ansluter sig till Nato
Published 2023-04-04 • Updated 1 year ago
Photo: Pexels/Baptiste Valthier

On Tuesday, Finland becomes the 31st member of the defense alliance NATO, just before a two-day meeting of the Allied Foreign Ministers. Secretary General Jens Stoltenberg welcomed Finland’s accession and said, “It will be a good day for Finland’s security, for Nordic security, and for NATO as a whole.


Finland blir på tisdagen den 31:a medlemmen i försvarsalliansen Nato, strax före ett tvådagarsmöte för de allierade utrikesministrarna. Generalsekreterare Jens Stoltenberg välkomnade Finlands tillträde och sa: “Det kommer att bli en bra dag för Finlands säkerhet, för nordisk säkerhet och för NATO som helhet.”