Silvio Berlusconi has died

Silvio Berlusconi är död
Published 2023-06-12 • Updated 11 months ago

Silvio Berlusconi, the businessman and former Prime Minister of Italy, passed away on Monday in Milan, according to the newspaper Corriere Dela Sera. Berlusconi suffered from chronic leukemia and was admitted to the hospital on Friday.

On Monday morning, members of Berlusconi’s family arrived at the hospital, according to the Italian news agency Ansa.

Formally, he was still the leader of the right-wing party Forza Italia. Berlusconi was Italy’s richest and most powerful man for a long time. He was strongly disliked by those who disagreed with him. He had a very long and diverse career.


Silvio Berlusconi, affärsmannen och tidigare Italiens premiärminister, avled på måndagen i Milano, enligt tidningen Corriere Dela Sera. Berlusconi led av kronisk leukemi och blev inlagd på sjukhuset i fredags.

På måndagsmorgonen anlände personer från Berlusconis familj till sjukhuset, enligt den italienska nyhetsbyrån Ansa.

Formellt sett var han fortfarande ledare för högerpartiet Forza Italia. Berlusconi var under en lång tid Italiens rikaste och mäktigaste man. Han var starkt ogillad av de som inte höll med honom. Han hade en mycket lång och mångsidig karriär.