Mysterious crash on the Stockholm stock exchange

Mystiskt börsras på Stockholmsbörsen
Published 2022-05-02 • Updated 2 years ago
Stockholm Stock Exchange crash
On Monday, the Stockholm stock exchange crashed unexplicably, something that baffles finance experts.

The stock week in Stockholm started with a mysterious near 8% crash. The size of the dip baffles experts but so far no explanation has been found.

The market did however recover quickly and Nasdaq is now investigating the incident.


På måndagen rasade Stockholmsbörsen oförklarligt, något som förbryllar finansexperterna.

Börsveckan i Stockholm inleddes med ett mystiskt börsras på nästan 8%. Dippens storlek förbryllar experter men någon förklaring har hittills inte kunnat ges.

Kursen återhämtade sig dock snabbt och Nasdaq utreder nu händelsen.