Latest news about the invasion of Ukraine

Senaste nyheterna om invasionen av Ukraina
Published 2022-03-07 ‱ Updated 2 years ago
Russia has invaded Ukraine in what has become the most serious war in Europe since the second world war.

On February 21, Russia officially recognized two separatist states on Ukrainian territory and three days later Russia invaded Ukraine after Russia’s president Putin ordered a “special military operation”.

Over one million Ukrainians and foreign citizens have fled Ukraine and a big part of the world’s countries have officially condemned the invasion and imposed grave sanctions on Russia.

This article is updated continuously.

The situation right now

  • Over three million people have fled Ukraine
  • Attacks on Ukrain’s capital Kyiv – still no siege
  • Catastrophic situation in the port city of Mariupol – no necessities, dead lying in the streets
  • Several mayors have been abducted by Russian troops and been replaced

Ryssland har invaderad Ukraina i vad som har blivit det allvarligaste kriget i Europa sedan andra vÀrldskriget.

Den 21:a februari erkĂ€nde Ryssland officiellt tvĂ„ separatiststater som ligger pĂ„ ukrainskt territorium och tre dagar senare invaderade Ryssland Ukraina efter att Rysslands president Putin beordrat en “militĂ€r specialoperation”.

Över en miljon ukrainare och utlĂ€ndska medborgare har flytt frĂ„n Ukraina och en stor del av vĂ€rldens lĂ€nder har officiellt fördömt invasionen och infört allvarliga sanktioner mot Ryssland.

Artikeln uppdateras löpande.

LĂ€get just nu

  • Över tre miljon mĂ€nniskor har flytt frĂ„n Ukraina
  • Attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev – Ă€nnu ingen belĂ€gring
  • KatastroflĂ€ge i hamnstaden Mariupol – inga förnödenheter, döda ligger pĂ„ gatorna
  • Flera borgmĂ€stare har kidnappats av ryska trupper och ersatts

Russia suspended from UN Human Rights Council

Ryssland stÀngs av frÄn FN:s rÄd för mÀnskliga rÀttigheter
2 years ago

The UN General Assembly voted on Thursday to suspend Russia from the UN Human Rights Council as an answer to the massacre of Bucha and other acts which the Russian military force has commited in Ukraine.

The organization was created to replace the United Nations Commission on Human Rights which was often critized to include states that couldn’t guarantee their citizens’ human rights, something that the new organization has also been critized for.

A total of 93 countries voted for a suspension whereas 24 voted against and 58 abstained.

FN:s generalförsamling röstade pÄ torsdagen för att Ryssland skulle stÀngas av frÄn FN:s rÄd för mÀnskliga rÀttigheterna. Detta som svar pÄ massakern i Butja och andra handlingar som den ryska krigsmakten begÄtt i Ukraina.

Organisationen bildades för att ersÀtta FN:s kommission för mÀnskliga rÀttigheter som ofta kritiserades för att ha inkluderat stater som inte kunnat garantera mÀnskliga rÀttigheter för sina medborgare. Detta har dock den nya organisation ocksÄ kritiserats för.

Totalt var det 93 lÀnder som röstade för ett uteslutande medan 24 röstad emot och 58 avstod.

Corpses in the streets when Russian troops retreat

Lik pÄ gatorna nÀr ryska trupper drar sig tillbaka
2 years ago
A moved President Zelenskyy visits Bucha President Zelenskyy is clearly affected by what he has seen in Bucha. – President Zelenskyj Ă€r tydligt berörd av vad han sett i Butja. Photo: The Presidential Office of Ukraine

Since Ukrainian forces have been able to reclaim the city of Bucha outside Kiev, more than 300 dead bodies have been found lying openly in the streets. Now there’s fear for what will be discovered when more cities are liberated.

On Saturday April 2 the news arrived that Russian troops had hogtied and killed civilians to dump them in the streets. Two days later, Ukraine’s president Zelenskyy visited Bucha and his face spoke for itself.

Russia’s minister for foreign affairs, Sergej Lavrov, claims at a press conference that this is something Ukraine and the western countries have staged. He argues that Russia already withdrew on March 30 and that the mayor allegedly claimed that everything is in order. Meanwhile, satellite pictures show that several inhabitants had already been killed and mass-graves dug near the local church in the beginning of March.

Sedan ukrainska styrkor kunnat ta tillbaka staden Butja utanför Kiev, har fler Àn 300 döda kroppar hittats liggande pÄ öppen gata. Nu fruktar man vad man kommer fÄ se nÀr fler stÀder befrias.

Det var pÄ lördagen den 2:a april som nyheten kom att ryska trupper bakbundit och dödat civila för att sedan dumpa dem pÄ gatorna. TvÄ dagar senare besökte ukrainas president Zelenskyj Butja och hans ansikte talade sitt tydliga sprÄk.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov hÀvdar i en presskonferens att detta Àr nÄgonting som Ukraina och vÀstlÀnderna iscensatt. Han menar att Ryssland drog sig tillbaka redan den 30:e mars och att borgmÀstaren ska ha hÀvdat att allt Àr som det ska. Emellertid visar satellitbilder att flera invÄnare dödats och massgravar grÀvts intill den lokala kyrkan redan i början av mars.

Alleged Ukrainian attack on Russian soil

PÄstÄdd ukrainsk attack pÄ ryskt territorium
2 years ago

According to the governor in the Russian city of Belgorod, Ukrainian helicopters allegedly attacked an oil depot.

Videos circulating on social media show helicopters in the sky above the city, which is located close to the Ukrainian border.

Enligt guvernören i den ryska staden Belgorod ska ukrainska helikoptrar ha attackerat en oljedepÄ.

Videor som cirkulerar pÄ sociala medier visar helikoptrar i himlen över staden som ligger nÀra den ukrainska grÀnsen.

Putin's TV speech prematurely interrupted

Putins tv-tal avbröts i förtid
2 years ago
Putin holds speech at Crimea anniversary rally Putin holds speech at Crimea anniversary rally. – Putin hĂ„ller tal pĂ„ Krims Ă„rsdagsfirande. Photo: Đ ĐŸŃŃĐžŃ-24

On the anniversary of Russia’s annexation of Crimea, President Vladimir Putin held a speech from a TV broadcast celebration.

In his speech he justifed Russia’s invasion of Ukraine in front of a big cheering audience.

The speech was broadcast with a delay and was unexpectedly interupted when the tv channel cut to a musical act from the same event. It’s unclear why.

PÄ Ärsdagen av Krims annektering av Ryssland höll president Vladimir Putin ett tal frÄn ett tv-sÀnt firande.

I talet rÀttfÀrdigade han Rysslands invasion av Ukraina framför en stor jublande publik.

Talet sÀndes med förskjutning och avbröts ovÀntat nÀr tv-kanalen klippte till ett musikframtrÀdande frÄn samma evenemang. Det Àr oklart varför.

International Court of Justice: Russia shall withdraw its troops

Internationella domstolen: Ryssland ska dra tillbaka sina trupper
2 years ago

In a press release the International Court of Justice demands that Russia withdraws its troops and ensures that everyone involved on their side does not continue any military operations.

The International Court of Justice is an FN body which purpose is to solve disputes between countries.

I ett pressmeddelande krÀver den internationella domstolen att Ryssland drar tillbaka sina trupper och försÀkrar att alla inblandade pÄ deras sida inte fortsÀtter nÄgra militÀra operationer.

Den internationella domstolen Àr ett FN-organ vars syfte Àr att lösa tvister mellan lÀnder.

Theater in Mariupol bombed – many civilians in the building

Teater i Mariupol bombad – mĂ„nga civila i byggnaden
2 years ago
The destroyed theater in Mariupol The destroyed theater in Mariupol. – Den förstörda teatern i Mariupol. Photo: Parliament of Ukraine

The drama theater in Mariupol has been destroyed in a Russian attack, the Ukrainian parliament writes in a tweet on Wednesday.

Also in the building were a large number of civilians who hid in the theater’s bomb shelter. It is still unclear how many dead and injured are under the debri.

Den dramatiska teatern i Mariupol har förstörts i en rysk attack. Det skriver det ukrainska parlamentet i en tweet pÄ onsdagen.

I byggnaden befann sig Àven ett stort antal civila som gömde sig i teaterns skyddsrum. Det Àr i nulÀget oklart hur mÄnga hur mÄnga döda och skadade som befinner sig under rasmassorna.

Prime ministers from Poland, the Czech republic, and Slovenia in Kyiv

PremiÀrministrar frÄn Polen, Tjeckien och Slovenien i Kiev
2 years ago
Zelenskyy meeting the prime ministers of Poland, the Czech Republic, and Slovenia President Zelenskyy meeting the prime ministers of Poland, the Czech Republic, and Slovenia – President Zelenskyj möter Polens, Tjeckiens och Sloveniens premiĂ€rministrar Photo: The Presidential Office of Ukraine

Late yesterday evening the prime ministers of Poland, the Czech Republic, and Slovenia arrived in Ukraine’s capital Kyiv to meet President Volodymyr Zelenskyy and show their support.

Some people find the visit to be irresponsible due to the risks traveling to a war zone where others think it’s a genious move, since all of them are leaders of EU and NATO countries.

Sent igÄr kvÀll ankom Polens, Tjeckiens och Sloveniens premiÀrministrar till Ukrainas huvudstad Kiev för att trÀffa President Volodymyr Zelenskyj och visa sitt stöd.

Vissa tycker visiten Àr oansvarig pÄ grund av riskerna med att resa till en krigszon medan andra anser det vara ett genialiskt drag, dÄ alla Àr ledare av EU- och NatolÀnder.

Fox News photographer killed in Ukraine

Fotograf frÄn Fox News dödad i Ukraina
2 years ago

Fox News photographer and war journalist veteran Pierre Zakrzewski was shot to death in Ukraine. He was killed on Monday when the car he was traveling in with correspondent Benjamin Hall was shot at. Ukrainian journalist Oleksandra “Sasha” Kuvshinova, who was a Fox News team consultant in Ukraine, was also killed in the attack.

Already yesterday it was reported that American journalist and filmer Brent Renaud died when he was shot at at a checkpoint in Irpin.

Pierre Zakrzewski, fotograf frĂ„n Fox News och rutinerad krigsjournalist, har skjutits till döds i Ukraina. Han dödades i mĂ„ndags nĂ€r bilen som han fĂ€rdades i tillsammans med korrespondenten Benjamin Hall besköts. Även den ukrainska journalisten Oleksandra “Sasha” Kuvshinova som agerade konsult till Fox News-teamet i Ukraina dödades i attacken.

Redan igÄr rapporterades det om den amerikanska journalisten och filmaren Brent Renaud som dog nÀr han besköts vid en vÀgspÀrr i Irpin.

New explosions in Kyiv

Nya explosioner i Kiev
2 years ago

This morning, Russian rockets hit residential houses in Ukraine’s capital Kyiv.

According to the debuty chief editor of the German newspaper BILD, a woman who lives in one of the houses told him that at least two people died in the attack.

Ryska raketer har pÄ morgonen trÀffat bostadshus i Ukrainas huvudstad Kiev.

Enligt tyska tidningen Bilds vice chefredaktör ska en kvinna som bor i huset ha sagt att minst tvÄ dog i attacken.

Employee protests on live Russian news

AnstÀlld protesterar i direktsÀnda ryska nyheter
2 years ago
Woman protesting on Russian news broadcast Marina Ovsyannikova protests on Russian live news. – Marina Ovsyannikova protesterar i direktsĂ€nda ryska nyheter. Photo: ĐŸĐ”Ń€ĐČыĐč ĐšĐ°ĐœĐ°Đ»

An employee at the russian state-financed Channel One interupted on Monday a big news broadcast. She held up a sign saying “no war” and the message that one shouldn’t believe the channel’s lies.

Marina Ovsyannikova, who works as an editor at the channel, also shared a video before the protest where she explained her actions: “I’ve made Kremlin’s propaganda and I’m really ashamed of it.”

Ovsyannikova was later arrested by the police.

En anstĂ€lld pĂ„ den ryska statsfinansierade Kanal 1 avbröt pĂ„ mĂ„ndagen en stor nyhetssĂ€ndning. Hon höll upp ett plakat med texten “no war” och meddelandet att man inte skulle tro pĂ„ kanalens lögner.

Marina Ovsyannikova, som jobbar som redaktör pĂ„ kanalen, delade Ă€ven en video innan kuppen, dĂ€r hon förklarade sitt handlande: “Jag har gjort Kremls propaganda och jag skĂ€ms verkligen för det.”

Ovsyannikova greps sedermera av polis.

Residential building in Kiyv on fire after attack

Bostadshus i Kiev i lÄgor efter attack
2 years ago
Apartment building on fire, Kiyv 14th March Ukrainian emergency service tries to put out a fire after an attack. – Ukrainsk rĂ€ddningstjĂ€nst försöker slĂ€cka brand efter attack. Photo: The Kyiv Independent / State Emergency Service

A residential building in central Kyiv was set on fire on Monday morning after an attack, The Kyiv Independent reports referring to the local emergency service.

Two people are said to have died and three people have been brought to the hospital.

Ett bostadshus i centrala Kiev sattes pÄ mÄndagsmorgonen i brand efter en attack. Det rapporterar The Kyiv Independent med hÀnvisning till den lokala rÀddningstjÀnsten.

TvÄ uppges ha dött och tre har förts till sjukhus.

American journalist killed in Ukraine

Amerikansk journalist dödad i Ukraina
2 years ago

Two American journalists were stopped at a checkpoint in Irpin and fired at by Russian soldiers when they turned around, news agency AP reports.

One of the journalists, Juan Arredondo, managed to flee and was brought to a hospital in Kyiv while his colleague, Brent Renaud, was hit in the neck and left behind, Arredondo says in a video from the hospital. Later police reported that Renaud had been killed.

They were on site to film refugees from the area.

TvÄ amerikanska journalister blev stoppade vid en vÀgspÀrr i Irpin och sedan beskjutna av ryska soldater nÀr de vÀnde om. Det rapporterar nyhetsbyrÄn AP.

Ena journalisten, Juan Arredondo, lyckades fly och togs till ett sjukhus i Kiev medan hans kollega, Brent Renaud, trÀffades i halsen och blev lÀmnad kvar. Det berÀttar Arredondo i en video frÄn sjukhuset. Senare meddelade polis att Renaud dödats.

De var pÄ plats för att filma flyktingar frÄn omrÄdet.

Another Ukrainian mayor abducted

Ännu en ukrainsk borgmĂ€stare kidnappad
2 years ago

Ukraine’s Minister for Foreign Affairs, Dmytro Kuleba, today announced on Twitter that another mayor has been taken away by Russian tropps. It is supposed to be Yevhen Matveyev, mayor in Dniprorudne.

Ukrainas utrikesminister Dmitro Kuleba meddelade idag pÄ Twitter att Ànnu en borgmÀstare förts bort av ryska trupper. Det ska röra sig om Yevhen Matveyev, borgmÀstare i Dniprorudne.

Russian attack close to the Polish border

Rysk attack nÀra polska grÀnsen
2 years ago
Location of Yavoriv The military base Yavoriv close to the Polish border. – MilitĂ€rbasen Javoriv nĂ€ra polska grĂ€nsen.

An attack against a military base west of Lviv in western Ukraine early Sundaymorning leaves nine killed and 57 injured, CNN reports.

The military base Yavoriv is located 20 km from the Polish border.

Poland is both a member of the defense alliance NATO and the EU.

Update: The number of deaths have now increased to 35 and number of injured is now in the hundreds.

Nio har dödats och 57 skadats i en attack mot en militÀrbas vÀster om Lviv i vÀstra Ukraina tidigt pÄ söndagsmorgonen, enligt CNN.

MilitÀrbasen Javoriv ligger endast tvÄ mil frÄn den polska grÀnsen.

Polen Àr bÄde medlem av försvarsalliansen Nato och EU.

Uppdatering: Dödstalen har nu stigit till 35 och antalet skadade Àr nu över hundra.

Russia plans referendum for Kherson's independence

Ryssland planerar folkomröstning för Chersons sjÀlvstÀndighet
2 years ago

Russia plans to hold a referendum in the Ukrainian port city of Kherson to be able to declare the region as independent, several news outlets report referring to Reuters.

The city is currently completely occupied by Russian troops but has been the location for heavy protests from the local citizens.

Ryssland planerar att hÄlla en folkomröstning i den ukrainska hamnstaden Cherson för att kunna utropa regionen som sjÀlvstÀndig. Det rapporterar flera nyhetsmedier med hÀnvisning till Reuters.

Staden Àr för nÀrvarande helt ockuperad av ryska trupper men har varit platsen för starka protester frÄn lokalbefolkningen.

President Macron and Chancellor Scholz in talks with Putin

President Macron och Förbundskansler Scholz i samtal med Putin
2 years ago

France’s President Emmanuel Macron and Germany’s Chancellor Olaf Scholz have on Saturday together called the President of Russia Vladimir Putin and demanded a ceasefire.

Earlier in the day, they had talked with the Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy who afterwards posted on Twitter that he had asked his partners to assist in getting the Mayor of Melitopol released. He was kidnapped earlier in the week by Russian forces.

Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz har pÄ lördagen tillsammans ringt Rysslands president Vladimir Putin och krÀvt eldupphör.

Tidigare under dagen hade de pratat med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj som efterÄt skrev pÄ twitter att han bett sina partners att hjÀlpa till med att fÄ borgmÀstaren av Melitopol slÀppt. Han kidnappades tidigare i veckan av ryska styrkor.

Finland's President Niinistö has called Putin

Finlands president Niinistö har ringt Putin
2 years ago

The President of Finland Sauli Niinistö has on Friday had a telephone meeting with the President of Russa Vladimir Putin. He emphasized the human suffering and that it has a big influence on the opinion in the West. The President also stressed the importance of immediate ceasefire and ensuring a secure evacuation of civilians.

Earlier in the day, President Niinistö talked with the Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy and he delivered Zelenskyy’s will to negotionate to Putin.

Finlands president Sauli Niinistö har pÄ fredagen haft telefonmöte med Rysslands president Vladimir Putin. Han betonade det mÀnskliga lidandet och att det har stor pÄverkan pÄ opinionen i vÀst. Presidenten underströk Àven vikten av omedelbart eldupphör och att sÀkerstÀlla en sÀker evakuering av civila.

Tidigare under dagen talade president Niinistö med ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och han framförde Zelenskyjs vilja att förhandla till Putin.

Swedish police to send equipment to Ukraine

Polisen skickar utrustning till Ukraina
2 years ago

The Swedish government announces that it allows the Swedish Police Authority to send equipment to the Ukrainian police. It includes protective wests, helmets, binoculars, and drones. This is supposed to support the police’s work with maintaining law and order in the country despite ongoing war.

Regeringen meddelar att godkÀnner polismyndighetens begÀran att skicka utrustning till den ukrainska polisen. Det innefattar bland annat skyddsvÀstar, hjÀlmar, kikare och drönare. Detta ska stödja polisens arbete att trots pÄgÄende krig kunna upprÀtthÄlla lag och ordning i landet.

16,000 soldiers on their way according to Russia

16 000 soldater pÄ vÀg enligt Ryssland
2 years ago

According to unverified reports from the Russian Minister of Defense Sergei Shoigu, 16,000 military volunteers are on their way to Ukraine to aid Russia’s invasion.

Enligt obekrÀftade uppgifter frÄn den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu Àr 16 000 frivilliga soldater pÄ vÀg till Ukraina för att stödja Rysslands invasion.

The Russian convoy has dispersed

Ryska konvojen upplöst
2 years ago

The 60 km long convoy with Russian troops, which so far has been standing still outside Kyiv since the beginning of the invasion, has dispersed. They are believed to be on their way to circle the Ukrainian capital.

Den sex mil lÄnga konvoj med ryska trupper, som hittills stÄtt still utanför Kiev sedan invasionens början, har lösts upp. De tros vara pÄ vÀg att omringa den ukrainska huvudstaden.

Russia hits targets in western Ukraine

Ryssland slÄr mot mÄl i vÀstra Ukraina
2 years ago

Russia has started an offensive campaign against airports in the Ukrainian cities Ivano-Frankiivsk and Lutsk, news agency AP reports. The cities are located in western Ukraine, far from the areas where the most heavy battles rage, and these new attacks could be a signal of a new direction in the war.

Correction: It’s only a question of a few isolated attacks and no offensive campaign .

Ryssland har inlett en offensiv mot flygplatser i de ukrainska stÀderna Ivano-Frankivsk och Lutsk meddelar nyhetsbyrÄn AP. StÀderna ligger i vÀstra Ukraina, lÄngt ifrÄn de omrÄden dÀr striderna rasar som vÀrst, och dessa nya attacker kan vara en signal pÄ en ny vÀndning i kriget.

RÀttelse: Det Àr bara frÄgan om nÄgra enskilda attacker och ingen offensiv.

Meeting between Ukraine's and Russia's ministers of foreign affairs fruitless

Möte mellan Ukrainas och Rysslands utrikesministrar resultatlöst
2 years ago

During the day, Ukraine’s and Russia’s ministers for foreign affairs met for the first time since the invasion started. The negotiations between the Ukrainian Minister Dmytro Kuleba and his Russian colleague Sergej Lavrov took place in Turkey in the late morning but ended without any progress whatsoever.

Under dagen har Ukrainas och Rysslands utrikesministrar möts för första gÄngen sedan invasionen pÄbörjades. Förhandlingarna mellan den ukrainske ministern Dmytro Kuleba och hans ryska kollega Sergej Lavrov Àgde rum i Turkiet under förmiddagen men avslutades utan nÄgra som helst framsteg.

British soldiers missing – have travelled to Ukraine

Brittiska soldater saknas – har rest till Ukraina
2 years ago

Several serving British soldiers have deviated from their posts and travelled to Ukraine according to the British Army, Sky News writes.

The UK Defense Secretary, Ben Wallace, says that those who are a part of the Armed Forces and go to fight in Ukraine are breaking the law and will be prosecuted.

Flera tjÀnstgörande brittiska soldater har enligt den brittiska armén avvikit frÄn sina poster och rest till Ukraina. Det skriver Sky News.

Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace sÀger att de som ingÄr i försvarsmakten och Äker för att strida Ukraine bryter mot lagen och kommer att Ätalas.

The EU adds further sanctions

EU lÀgger till ytterligare sanktioner
2 years ago

The President of the European Commission Ursula von der Leyen announced today that the sanctions against Russia is further tightened. This means that 160 oligarchs and members of the Russian Federation Council are being added to its list of sanctions. Sanctions will also be imposed on the Belarusian banking sector, export of maritime navigation technology, as well as on crypto currency assets.

Europiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag meddelat att man stramar Ät sanktionerna mot Ryssland. Det betyder att man lÀgger till 160 oligarker och medlemmar av det ryska federationsrÄdet till sin sanktionslista. Man kommer Àven att införa sanktioner mot den belarusiska banksektorn, export av navigeringsteknik för sjöfart samt införa sanktioner mot tillgÄngar i kryptovaluta.

Chernobyl nuclear power plant without power

KÀrnkraftverket i Tjernobyl strömlöst
2 years ago

The power has been cut to the nuclear power plant in Ukrainian Chernobyl, news agency Reuters reports.

Ukraine’s state-owned nuclear power company Energoatom says that radioactive substances could be released from the power plant, since the reactor cannot be cooled without power.

Strömmen har brutits till kÀrnkraftverket i ukrainska Tjernobyl. Det meddelar nyhetsbyrÄn Reuters.

Ukrainas statliga kÀrnkraftsbolag Energoatom sÀger att radioaktiva Àmnen kan frigöras frÄn kraftverket eftersom reaktorns inte kan kylas utan ström.

USA bans import of Russian oil and gas

USA förbjuder import av rysk olja och gas
2 years ago

In a TV broadcast speech, USA’s President Joe Biden announced that the US will stop all import of oil and gas from Russia.

In the speech he says that “Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear, we will not be part of subsidizing Putin’s war.”

I ett tv-sÀnt tal meddelade USA:s president Joe Biden att USA kommer att stoppa all import av olja och gas frÄn Ryssland.

I talet sĂ€ger han att “amerikanare har demonstrerat för att stödja det ukrainska folket och har klargjort att vi inte kommer att vara med och subventionera Putins krig.”

Russia offers another ceasefire

Ryssland erbjuder Ànnu ett eldupphör
2 years ago

According to the Russian news agency TASS, Russian forces will cease shelling of Kiyv today. This also involves four additional cities, where corridors for civilians will be opened.

Enligt den ryska nyhetsbyrÄn TASS kommer ryska styrkor att upphöra med beskjutningen av Kiev idag. Detta gÀller Àven ytterligare fyra stÀder, dÀr man kommer öppna en korridor för civila.

McDonald's closes all its restaurants in Russia

McDonald's stÀnger alla sina restauranger i Ryssland
2 years ago

In a letter to employees and franchisees, CEO Chris Kempczinski announces the decision to temporarily cease operations in Russia. He writes that “we cannot ignore the needless human suffering unfolding in Ukraine.”

The company will continue to pay out salaries to its 62,000 Russian employees.

I ett brev till anstĂ€llda och franchisetagare meddelar McDonald’s vd Chris Kempczinski att man beslutat att temporĂ€rt stĂ€nga ned verksamheten i Ryssland. Han skriver att “vi kan inte ignorera det onödiga mĂ€nskliga lidandet som utspelar sig i Ukraina.”

Företaget kommer fortsÀtta att betala ut löner till dess 62 000 ryska anstÀllda.

Zelenskyy could consider to discuss Donbass

Zelenskyj kan tÀnka sig diskutera Donbass
2 years ago

In an interview with ABC News, Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy is prepared to discuss the Donbass area in eastern Ukraine where the two self-proclaimed republics Donetsk and Luhansk are located. He’s, however, not ready to surrender and accept Russia’s demands.

I en intervju med ABC News berÀttade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att han Àr beredd att diskutera Donbass-omrÄdet i östra Ukraina, dÀr de tvÄ sjÀlvutropade republikerna Donetsk och Luhansk ligger. Han Àr dock inte redo att kapitulera och gÄ med pÄ Rysslands krav.

Two million people have fled Ukraine

TvÄ miljoner mÀnniskor har flytt frÄn Ukraina
2 years ago

The amount of refugees fleeing the war in Ukraine has now reached two million, the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, writes in a tweet.

Antalet flyktingar som flyr frÄn kriget i Ukraina har nÄtt tvÄ miljoner. Det skriver FN:s högkommissarie Filippo Grandi i en tweet.

President Zelenskyy has returned to his office

President Zelenskyj har ÄtervÀnt till sitt kontor
2 years ago

In a video Ukraine’s President Volodomyr Zelenskyy has returned to his office in Kyiv. He says that he’s not hiding and that he’s not afraid of anyone.

I en video har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ÄtervÀnt till sitt kontor i Kiev. Han sÀger att han inte gömmer sig och att han inte Àr rÀdd för nÄgon.

Third round of negotiations

Tredje rundan av förhandlingar
2 years ago

Representatives from Ukraine and Russia are meeting in Belarus for the third time according to the Belarusian media outlet NEXTA.

Representanter frÄn Ukraina och Ryssland möts i Belarus för tredje gÄng enligt belarusiska mediaföretaget NEXTA.