The war in Ukraine • Kriget i Ukraina

Russia suspended from UN Human Rights Council

Ryssland stängs av från FN:s råd för mänskliga rättigheter
93 of 175 countries voted for a suspension • 93 av 175 länder röstade för en avstängning

Latest news about the invasion of Ukraine

This article is continuously updated • Artikeln uppdateras löpande
A moved President Zelenskyy visits Bucha

Corpses in the streets when Russian troops retreat

More than 300 dead bodies have been found on the streets of Bucha • Mer än 300 döda kroppar har hittats på Butjas gator

Alleged Ukrainian attack on Russian soil

Is said to have attacked oil depot • Ska ha attackerat oljedepå
Putin holds speech at Crimea anniversary rally

Putin's TV speech prematurely interrupted

The end of the speech seems to have been cut by the TV channel • Slutet av talet verkar ha klippts bort av tv-kanalen